Plná přítomnost

Text je k dispozici zde: Plná přítomnost_plakát.pdf

Kontakt

PhDr. Daniel Žákovský 737618038 daniel.zakovsky@gmail.com